Afsluttende konference for projekt Rest til Ressource

af | maj 4, 2018

D. 3. Maj 2018 afholdt Dansk Symbiosecenter den afsluttende konference for det EU Regionalfondsstøttede projekt Rest til Ressource. Konferencen blev afholdt i Kalundborg i Dansk Symbiosecenters lokaler, hvor omkring 40 ansatte og ledere fra kommuner, regioner og erhvervscentre deltog, for at høre om de resultater projektet har opnået samt den viden, læring og erfaring, der er opnået som følge af projektet.

Af resultater kan der blandt andet nævnes de potentialer, som blev afdækket i de over 100 deltagende virksomheder, og den tekniske viden, som er blevet videreformidlet til virksomhederne i de over 50 tekniske udviklingsplaner, der har afdækket potentielle besparelser både på miljøsiden, men også på virksomhedens økonomiske bundlinje. Derudover har 40 af de virksomheder som modtog rådgiverstøtte til en teknisk udviklingsplan også fået udarbejdet en grøn forretnings model, hvor der er gået mere i dybden med for eksempel, hvordan de foreslåede tiltag kan gavne deres værditilbud og deres konkurrenceevne.

Der er herudover også opnået nogle mere immaterielle resultater i form af den læring og erfaring der opnået i projektets løbetid. Det indbefatter blandt andet, hvordan det har været at arbejde med SMV'er i denne konstellation, eksempelvis hvorfor det har været vigtigt at tids- og pengeforbruget for virksomhederne har skulle være så lavt som muligt, da SMV'er er meget leverancefokuserede og ikke har tid eller ressourcer til selv at løfte denne type opgaver. Et andet vigtigt læringspunkt har været, hvor vigtigt netværk og kommunikation er. Virksomhederne kan få meget ud af at snakke på tværs af fagområder og dermed opnå nyttig viden, og måske endda potentielle symbiose-potentialer, og det er vigtigt at kommunerne lærer at snakke på tværs af arbejdsområder og kommunegrænser, for at gavne deres virksomheder mest muligt med ny viden.

Der var oplæg fra både de deltagende partnerkommuner, interviews fra deltagende virksomheder omkring deres positive resultater, samt oplæg fra andre aktører som CAPNOVA og Region Sjælland, der kort fortalte, hvad vi kan gøre fremadrettet så vi får udnyttet den læring der er opnået i projektet.

Der vil snarest komme mere information om resultaterne i projektet samt fremhævede cases.

Læs mere om projektet Rest til Ressource.

X