Artikel om UBIS og Kalundborg Symbiosen i “World best practices Magazine”

Artikel om UBIS og Kalundborg Symbiosen i “World best practices Magazine”

I den 31. udgave af  “World best practices Magazine” har Kalundborg Symbiosen fået tildelt en 6 sider lang artikel, skrevet og publiceret af Global Forum On Human Settlements (GFHS).

Under overskriften “Industrial symbiosis beyond Kalundborg” nævner artklen UBIS med følgende ord: ”In the project Urban Baltic Industrial Symbiosis (UBIS), funded by Interreg South Baltic…

Afsluttende konference for projekt Rest til Ressource

Afsluttende konference for projekt Rest til Ressource

D. 3. Maj 2018 afholdt Dansk Symbiosecenter den afsluttende konference for det EU Regionalfondsstøttede projekt Rest til Ressource, hvor omkring 40 ansatte og ledere fra kommuner, regioner og erhvervscentre deltog, for at høre om de resultater projektet har opnået samt…

X