Nyheder

Artikel om UBIS og Kalundborg Symbiosen i “World best practices Magazine”

I den 31. udgave af  “World best practices Magazine” har Kalundborg Symbiosen fået tildelt en 6 sider lang artikel, skrevet og publiceret af Global Forum On Human Settlements (GFHS).

Under overskriften "Industrial symbiosis beyond Kalundborg" nævner artklen UBIS med følgende ord: ”In the project Urban Baltic Industrial Symbiosis (UBIS), funded by Interreg South Baltic...

Interview med Centralrøgeriet fra Køge

I forbindelse med projektet Rest til Ressource fik Centralrøgeriet foretaget en gennemgang af deres virksomhed i Køge. Igennem projektet fik de rådgiverhjælp til at finde løsninger på de udfordringer der blev identificeret ved gennemgangen af deres produktion. Interviewet herunder er en kort opsummering af ...

Besøg fra UNIDO og Vietnam

Den 8. maj 2018 modtog Dansk SymbioseCenter en delegation bestående af UNIDO (United Nations Industrial Development Organization) og vietnamesiske embedsmænd med Mr. Nguyen Van Trung, Viceminister for Planlægnings- og Investeringsministeriet (Ministry of Planning and Investment), i spidsen. Som en del af deres studietur i Europa...

Artikel: Megabyer skal redde kloden

Algeopvarmede huse og skyskrabere bygget af affald  er nogle af løsningsforslagene i denne fine artikel, hvor Illustreret Videnskab kaster et blik ud i fremtiden, og ser på hvad teknologien kan gøre, for at omdanne de stadigt mere forurenende byer i verden, til grønne genbrugsoaser...

Symbioser og bæredygtigt vandforbrug

I den amerikanske dokumentar "The Ripple Effect", er der fokus på fremtidens vandforbrug, menneskets fodaftryk og løsningen på, hvordan vi bedst kan udnytte de enorme mængder spildevand der udledes verden over...

DSC til UNLEASH Kickoff event

I søndags startede UNLEASH Innovation Lab 2017 med 1000 internationale talenter fra 129 lande. Dansk SymbioseCenter var med på vegne af Kalundborg Symbiosen som var 1 ud af 7 cases den dag. Ca. 150 talenter gav deres bud på hvordan Kalundborg Symbiosen kunne have en endnu mere cirkulær tankegang med fokus på energi...

Indslag om Kalundborg Symbiosen i TV Øst

TV Øst har været på rundtur for at finde det bedste i regionen.

I den forbindelse blev vores egen Per Møller fra Dansk SymbioseCenter og Jofrid Klokkehaug, Adm. direktør hos Statoil Kalundborg, interviewet og får lov at fortælle om Kalundborg Symbiosen og dens historie...

Interview med Østrigsk handelsråd

Østrigsk handelsråd besøgte i maj Dansk SymbioseCenter, for at få et større indblik i den industrielle symbiose i Kalundborg. Det gav god anledning til vidensdeling og sparring, og der er så småt åbnet op for muligheden for et eventuelt samarbejde med Østrig i fremtiden...

UNESCO: Wastewater – The untapped resource

I en verden hvor efterspørgslen på drikkevand er konstant stigende, og hvor verdens vand ressourcer er pressede af udtømning, forurening og klimaforandringer, er det uundgåeligt at fokusere på bedre udnyttelse af spildevand.

UNESCO fremhæver på side 66 Kalundborg Symbiosen som et eksempel på et "Industrielt Økosystem" der gennem symbiose-partnerskaber er lykkedes med en ressource besparende og værdiskabende cirkulær tilgang til industriel produktion...

Grøn forretningsmodel skaber bæredygtighed

Allo 2009 producerer kosttilskud til dyr, med fokus på dyrevælfærd og naturlig kødproduktion. Gennem projektet Rest til Ressource har virksomheden fået hjælp til at mindske ressource- og materialeforbrug og bruger nu restprodukter fra sin produktion til et nyt kosttilskud.

Allo 2009 har øget sin konkurrenceevne og udvider til nye markeder, uden at trække på nye ressourcer...

X