Nyheder

Case: Materiale

Syv potentialekort for materialesymbioser med beskrivelser af deres ressourcestrømme samt økonomiske og miljømæssige fordele. Kortene illustrerer konkrete muligheder for udveksling af materialeressourcer mellem virksomheder. Nogle af dem er realiserede. Eksempler på materialesymbioser er spildevandsslam og forbrændingsaske, der bliver til kvalitetsgødning samt symbioser, hvor glasfiberrester anvendes til shelters. Download potentialekort om materialesymbioser.

Når global udfordring bliver til lokal løsning

I sommeren 2016 styrede Dansk SymbioseCenter en workshop i Lund om cirkulær økonomi og industrielle symbioser. Organisatoren "The Bridge" fra Sverige har i sin udgivelse for 2017 interviewet vores projektmedarbejder i kølvandet på konferencen.

Her kan du læse om de mange fordele ...

X