POTENTIALET ER 10.000 JOB

Industrielle symbioser er en del af cirkulær økonomi, der kan skabe vækst på 1,4 procent og 10.000 job

 

 

VORES ARBEJDE + PROJEKTPARTNERE = FLERE SYMBIOSER

Regnestykket er klart. De sidste 10 år er råvarepriserne steget mere, end de er faldet de foregående 100 år. Alene af den grund giver det god mening, at vi og vores projektpartnere arbejder for at bruge ressourcerne bedre ved at udbrede industrielle symbioser og cirkulær økonomi.

Og der er mange flere grunde. Eksempelvis mindre klimapåvirkning, mere robuste virksomheder og 10.000 danske job.

VI BANER VEJEN OG SKABER RESULTATER

Dansk SymbioseCenter faciliterer processen, når der skal banes vej for symbioser, og vi har gennem vores partnerskaber og projekter skabt resultater på flere områder. Eksempelvis medvirkede vi til at over 500 virksomheder har fået ressourcetjek. Det resulterede i over 170 symbiose-match og dannede konkret grundlag for at etablere industrielle symbioser. Vi var også med til at udvikle modellen, der ranglister industriparker og deres muligheder for symbioser. Og med forgængeren for Dansk SymbioseCenter skabte vi Danmarks første center dedikeret til at udbrede industrielle symbioser. Det kan du læse mere om under vores projekter.

%

BNP STIGNING

NYE ARBEJDSPLADSER

STYRKET KONKURRENCEEVNE

Industriel symbiose er en del af cirkulær økonomi, som ifølge Ellen MacArthur Foundation kan skabe 10.000 nye arbejdspladser og en stigning i BNP på op til 1,4 procent alene i Danmark. Tilmed gør industrielle symbioser vækst mulig uden tilsvarende øget ressourcetræk, miljø- og klimapåvirkning.

I industrielle symbioser bliver én virksomheds rest nemlig til ressourcer i en anden virksomhed, og det reducerer ikke blot ressourceforbruget og produktionsomkostninger. Det styrker også konkurrenceevnen og er afgørende for at fastholde og skabe Nye arbejdspladser. Og der er flere gevinster. Ofte gør symbioser også virksomhederne mere robuste over for udsving på verdensmarkedet.

VI FORENER NATURENS OG INDUSTRIENS LOGIKKER

I Dansk SymbioseCenter arbejder vi for at skabe bæredygtig værditilvækst i virksomheder og samfund gennem grøn omstilling. Vores værktøj er industriel symbiose – et mindset og et sæt af metoder, der forener logikken fra naturlige økosystemer med industriel produktion og partnerskaber.

I naturen kender vi symbioser, hvor bier bestøver blomster til gensidig gevinst. Bierne får nektar, og blomsterne kan forplante sig. Og visse fugle finder føde ved at rense krokodillers tænder eller oksers hud til gavn for både store og små. Et lignende samarbejde foregår mellem parter i en industriel symbiose, når deltagerne her udveksler og udnytter overskydende materialer, energi eller vand.

ET SVAR PÅ FÆLLES UDFORDRINGER

Stigende råvarepriser og turbulens på verdensmarkdet er ikke de eneste fælles udfordringer, som industrielle symbioser kan modvirke. Når andre globale udfordringer som ressourcemangel og klimapåvirkning kræver samarbejde og fælles løsninger forstår man godt, at FN, EU og OECD også har set lyset og arbejder med at udbrede industrielle symbioser.

BÅDE FOR STORE OG SMÅ FISK

Og vi arbejder i Dansk SymbioseCenter ikke blot for at fremme symbioser i den store og tunge industri. Der er et stort uforløst potentiale i små og mellemstore virksomheder, hvor jobskabelsen i øvrigt i høj grad sker. Netop vores projekt Rest til Ressource har fokus på at realisere kontante og målbare gevinster for små og mellemstore virksomheder.

X