VI GIVER DIG OVERBLIK OVER ALLE GEVINSTERNE

Når én virksomheds rest bliver en ressource for en anden virksomhed i en industriel symbiose, så styrker det konkurrence- og tilpasningsevne i de involverede virksomheder. Og det gavner hele Danmark ved at fastholde arbejdspladser og bane vejen for nye. Industrielle symbioser er også oplagte platforme til at etablere fælles udviklingsprojekter og strategiske samarbejder, der kan skabe bedre rammebetingelser.

Gevinsterne er mange!

 Øget vækst og konkurrenceevne

 • Lavere produktionsomkostninger med færre udgifter til indkøb og bortskaffelse
 • Indtjening fra biprodukter

Afkobling af vækst og ressourceforbrug

 • Vækst med reduceret materialeforbrug og affaldsproduktion
 • Lavere CO2-udledning

Bedre styring og tilpasningsevne

 • Større udvalg af leverandører og øget forsyningssikkerhed med flerstrenget strategi (Ved at skabe og udnytte egne lokale ressourcer opnås mindre afhængighed af import og verdensmarkedet)
 • Øget resiliens (robusthed) ved at agere i partnerskaber, der f.eks. sikrer lokale ressourcer fremadrettet og giver mindre påvirkning fra ustabilitet og svingninger på verdensmarkedet
 • Øget kontrol og styring af ressource- og materialeflow
Bedre innovation og forretningsudvikling

 • Udviklings- og innovationskraft i fællesskab, ved at koble forskellige kompetencer både internt på virksomheder og også mellem virksomhederne
 • Øget mulighed for medarbejderinnovation
 • Udvikling af nye produkter, kundegrupper og markeder
 • Nye forretningsmodeller baseret på udnyttelsen af ressourcer i reststrømme
 • Nye eksportmuligheder

Øget motivation og markedsværdi

 • Øget PR- og CSR-værdi lokalt og globalt
 • Mulighed for fælles markedsførings- og investorindsats
 • Øget motivation, arbejdsglæde og stolthed blandt involverede medarbejdere
X