Dansk SymbioseCenter har udviklet
en proces, der sikrer solide og attraktive symbioser

SYMBIOSER KOMMER IKKE AF SIG SELV

VI HJÆLPER PROCESSEN PÅ VEJ

SYMBIOSER SKABES AF EN PROCES I PARTNERSKAB

Industrielle symbioser er en effektiv grøn vækstmodel, der reducerer produktionsomkostninger, øger konkurrenceevnen og vækstpotentialet.

Men at skabe symbioser tager tid, kræver en mængde data, gensidig tillid mellem parterne og ikke mindst ny viden, netværk og løbende facilitering og support.

Dansk SymbioseCenter har gennem flere år udviklet en proces, der sikrer solide og attraktive symbiose-partnerskaber. Vi involverer løbende eksterne partnere i processen, men bidrager til at holde hånden under hele processen fra start til slut – og vi holder også trit med alle de afstikkere, der er i hver unik partnerskabs-proces. Vi bruger vores erfaringer og kompetencer til at skabe processer, der opbygger langsigtede og værdiskabende partnerskaber også mellem private og offentlige aktører. For myndigheder og offentligt ejede forsyningsselskaber spiller ofte en central rolle, når der skabes symbioser. Det er dog typisk ressourceforbrugende virksomheder, som indgår i industrielle symbioser og dermed mindsker deres affaldsmængder, materiale-, energi- eller vandforbrug.

Men for at finde den rette symbiosepartner og forankre symbiose-samarbejdet, går en række processer forud. Det kan være screening, match, udviklingen af businesscase og andre elementer, som

POTENTIALET

ER DET ATTRAKTIVT NOK?

Dansk SymbioseCenter udvikler samen med virksomhederne en skitse for symbiose-potentialet, der skal rumme en ressource-optimering så attraktiv, at den kan omsættes til en fornuftig businesscase.

SCREENING

VI HAR VÆRKTØJET

Dansk SymbioseCenters screeningsmodel afdækker både det tekniske udviklingspotentiale i en virksomhed og dens motivation og parathed til at indgå i et symbiosepartnerskab.

Screeningsværktøj

MATCH

ET GODT MATCH KRÆVER STOR ERFARING OG VIDEN

Et vellykket og robust match af symbiose-virksomheder er et af de vanskeligste elementer, og fordrer, at virksomhederne formår at kommunikere, samarbejde og vise en gensidig tiillid. Derfor er faciliteringen af samarbejdet fra sin tidlige begyndelse helt afgørende.

BUSINESS CASE

HOLDER DEN?

En symbiose skal vurderes som enhver anden investering. Derfor skitserer business casen en teknisk handleplan, forholder sig til eventuelle juridiske spørgsmål og afdækker, hvordan symbiosepartnerskabet gavner forsyningssikkerhed, salg og marketing.

FORANKRING

FÅ GAVN AF EN NEUTRAL TREDJEPART

En industriel symbiose er en måde at tænke forretning på. Det kan blive en decideret samarbejdskultur mellem virksomheder. Derfor kan vi kun anbefale, at en neutral tredjepart er tovholder for arbejdet med at beslutte “rules of engagement”.

X