DANMARKS FØRSTE SYMBIOSECENTER

Det Regionale Symbiose Center var det første af sin slags i Danmark – et center dedikeret til at sætte industriel symbiose og kommercielle modeller for genanvendelse og optimering af ressourcestrømme på dagsordenen herhjemme. På den måde var centerets koncepter og metodikker en forsmag på den tankegang, der nu er samlet og kendt under begrebet cirkulær økonomi.

Da det Regionale Symbiose Center blev sat i gang som projektet i 2011 var der ikke stor bevågenhed omkring ressourcegenanvendelse i industrielle symbioser, der kun var kendt i en snæver kreds. Og meget få virksomheder havde øje for den kommercielle tilgang til ressource-partnerskaber.

Baggrunden for projektet var derfor at skabe et center, der kunne facilitere symbiose-samarbejder og udbrede modellen til andre erhvervsklynger med det formål at opnå gevinster svarende til det, der var opnået i Kalundborg Symbiosen.

Projektet havde overordnet to formål;

  • at understøtte symbiose-konceptets udbredelse fra Kalundborg Symbiosis og til resten af Region Sjælland – og herunder bidrage til at identificere nye restfraktioner og sidestrømme,
  • at synliggøre symbiose-konceptet og sikre, at den unikke tilgang til miljømæssig og kommerciel genanvendelse af energi-, vand- og restfraktioner kom på dagsordenen.

Brugerne af det Regionale Symbiose Center vurderer, at projektet har skabt besparelser på miljøet, forbedret konkurrenceevnen hos virksomhederne og bidraget til at minimere driftsomkostninger og derigennem fastholde industriel produktion i området. Det Regionale Symbiose Center og symbioser medvirker ifølge brugerne til at fastholde virksomheder og dermed job i området. I vores vidensbase kan du også finde projektets slutevaluering. Også i en denne korte udgave.

 

 

PARTNERE:

Det Regional Symbiose Center blev etableret og drevet af Kalundborg, Holbæk og Odsherred kommuner med finansiering fra EU’s Regionalfond og Vækstforum Sjælland. Samlet projektbudget var på ca. 12 mio. DKK.

PERIODE:

Fra 2011 til udgangen af 2014.

X