GRØN INDUSTRISYMBIOSE

GRØN INDUSTRISYMBIOSE GAV OVER 170 SYMBIOSE-MATCH

Dansk SymbioseCenter var central partner i projektet Grøn Industrisymbiose, hvor over 500 virksomheder har fået et ressourcetjek, der afdækker mulighederne for at etablere konkrete industrielle symbioser. Resultatet var over 170 symbiose-match på landsplan.

Målsætningen var klar da Grøn Industrisymbiose under Erhvervsstyrelsen gik i gang i 2013. Afdæk potentialet og sæt nye industrielle symbioser i gang. Dansk SymbioseCenter var på det tidspunkt allerede i gang med at udvikle en værktøjskasse med faciliteringsmetoder til at identificere og matche symbiose-partnerskaber. Vores erfaringer og metode blev derfor fundamentet for den nationale indsats i Grøn Industrisymbiose. Og metoden har vist stor succes med at engagere en stor gruppe af virksomheder i aktivt at gennemgå interne ressource-strømme og procedurer for affaldshåndtering. Det gælder også virksomheder, som ikke i udgangspunktet havde fokus på styring og optimering af ressourceforbruget hele vejen gennem deres produktionskæde.

Metoden synliggjorde det store potentiale for etablering af industrielle symbioser, der findes på landsplan – ikke blot for de store virksomheder i større industriområder, men også for små og mellemstore virksomheder. Dansk SymbioseCenter var afgørende for Grøn Industrisymbiose, da vi var centrale i både designet af projektet, udvikling af metoder og i at høste frugterne af de praktiske erfaringer fra både Kalundborg Symbiosen og arbejdet med symbioser i Region Sjælland.

Projektet var landsdækkende og Dansk SymbioseCenter varetog indsatsen på hele Sjælland og Lolland-Falster, hvor vi medvirkede til at skabe 60 symbiose-match i Region Sjælland og Region Hovedstaden. Resultatet i de to regioner er skabt gennem et frugtbart samarbejde med Erhvervsstyrelsen og NIRAS, der var rådgiver på projektet.

Baggrunden for projektet var ønsket om at hjælpe danske virksomheder til at opnå økonomiske gevinster ved at skabe industrielle symbioser, der udnytter overskydende ressourcer. Ud over at sænke produktionsomkostninger styrker det også konkurrenceevnen, fastholder danske arbejdspladser og nedbringer det samlede ressourceforbrug til gavn for miljøet. Gennem en målrettet indsats blev 750 virksomheder kontaktet og 516 fik besøg og et ressourcetjek, hvor den nationale task force gennemgik muligheder for at udveksle og udnytte energi, vand og materiale, der er en rest eller et biprodukt fra produktionen.

 

THOMAS NIELSEN

THOMAS NIELSEN

Senior Project Manager

Thomas.Nielsen@kalundborg.dk
Telefon: +45 24 59 49 48

PARTNERE:

Projektet blev gennemført i tæt partnerskab med NIRAS og den nationale task force under Erhvervsstyrelsen. Projektet blev finansieret af Region Sjælland, Region Hovedstaden og Erhvervsstyrelsen.

PERIODE:

April 2013 til december 2015

BESØG DANSK SYMBIOSECENTER

Udfyld besøgsformularen, hvis du vil høre om industrielle symbioser og Kalundborg Symbiosen.

X