GRØN KOLLEKTIV VARME

I “GRØN KOLLEKTIV VARME” UDVIKLER VI REDSKABER TIL AT FINDE ENERGISYMBIOSER

I Grøn Kollektiv Varme arbejder vi på at udarbejde en generisk model for anvendelse af overskudsvarme fra industrien til fjernvarmeforsyning af omkringliggende olielandsbyer. Modellen skal bruges som et værktøj til at afprøve forskellige scenarier og give fingerpeg om, hvad der kunne afføde en positiv business case.

I partnerskab med Dansk SymbioseCenter og Roskilde Universitetscenter (RUC) leder Gate21 det regionale fjern-varmeprojektet Grøn Kollektiv Varme (GKV). Forsyningsselskaber og fjernvarmeværker fra seks kommuner har udpeget mulige cases, som på forskellig vis vil bidrage til at fortrænge brugen af fossile brændsler i Region Sjælland. Fire af disse kommuner beskæftiger sig med industriel symbiose, hvor der undersøges, hvorvidt overskudsvarme fra deres case virksomheder kan leveres til fjernvarmenettet på socioøkonomisk og miljømæssigt bæredygtig vis.

Der gennemføres en feasibility-analyse, som skal udgøre et solidt beslutningsgrundlag for den videre proces. Herunder forventes det at afklare, hvorvidt f.eks. overskudsvarmeafgiften på 33% kunne udgøre en betydelig barriere for etablering af industrielle symbioser.

Dansk SymbioseCenter er tovholder på Kalundborg casen. Statoil raffinaderiet er en af partnerne i Kalundborg Symbiosen, som har nok overskudsvarme fra proces til at dække hvad der svarer til 80% af Kalundborgs varmebehov. Der afsøges derfor en business case for, hvorvidt omkringliggende olielandsbyer, så som Rørby og Ubby samt og bebyggede områder, kan modtage grøn varme. Til formålet udvikles en model, hvori forskellige forudsætninger afprøves med udgangspunkt i slutbrugernes varmebehov. Disse afspejler sig i prisen på f.eks. isolerede og ikke-isolerede rør, hvor lavtemperatur fjernvarme boostes med varmepumper – og systemet sammenlignes med det billigste alternativ, som f.eks. biomassefyring. Modellen vil bygge på kortlægning af mulige leverandører af overskudsvarme, analyse af anvendeligheden af overskudsvarmen i et fjernvarmenet, og endelig, udvikling af et eventuelt forretningskoncept for samarbejdet mellem forsyningsselskab og overskudsvarmeleverandøren.

STEFAN EMIL DANIELSSON

STEFAN EMIL DANIELSSON

Tovholder

Stefan.Danielsson@kalundborg.dk
Mobil: +45 21 56 99 21

PARTNERE:

Lead partner er Gate21. Dansk SymbioseCenter og Roskilde Universitetscenter er indholdsleverandører og endelig deltager seks sjællandske kommuner: Guldborgsund, Kalundborg, Næstved, Odsherred, Roskilde og Vordingborg.

BUDGET:

Projektet har et totalt budget på 2,74 mio. Det finansieres med 1,5 mio. (54,74 %) af Region Sjællands regionale vækst- og udviklingsmidler. Resten medfinansieres af de deltagende forsyningsselskaber og korresponderende kommuner.

PERIODE:

1. september 2016 til 1. juni 2018.

BESØG DANSK SYMBIOSECENTER

Udfyld besøgsformularen, hvis du vil høre om industrielle symbioser og Kalundborg Symbiosen.

X