Jamie Holmen Vallentin

Projektleder

Telefon 59 53 45 10

Jamie.Vallentin@kalundborg.dk

Jamie arbejder primært med projekter relateret til energisektoren med fokus på omstilling til vedvarende løsninger. Jamie har et indgående kendskab til energisystemer og interaktionen mellem energisystemer og eksisterende teknologiske løsninger. Jamie har desuden et blik for nye innovative løsninger, hvilket han bl.a. har demonstreret i det netop afsluttede projekt Grøn Kollektiv Varme. Her har Jamie som projektleder været med til at udvikle et beregningsværktøj, der anvendes til at beregne potentialer for at udnytte overskudsvarme fra industrier. Dette værktøj videreudvikles i et internationalt perspektiv i Interreg projektet LowTEMP, hvor Jamie også er vores projektleder.

Jamie har desuden erfaring med projekter relateret til smart city-udvikling, strategisk energi-planlægning og energi- og CO2-opgørelser og indgår ligeledes i andre af centrets øvrige pro-jekter.

Jamie er uddannet Ingeniør i Bæredygtig Energiteknik fra DTU med specialisering i termodynamiske – samt mekatroniske systemer, og er certificeret Prince2 projektleder. Jamie har tidligere erfaring fra et større dansk energiselskab, hvor Jamie har undersøgt og analyseret indvirkningen af nye teknologiske løsninger i el – og varmesektoren.

BESØG DANSK SYMBIOSECENTER

Udfyld besøgsformularen, hvis du vil høre om industrielle symbioser og Kalundborg Symbiosen.

X