LOCIMAP

LOCIMAP UDVIKLEDE NY APPLIKATION FOR INDUSTRIPARKER

I LOCIMAP-projektet medvirkede vi til at skabe modellen og applikationen, der anvendes som et ’score-card’ for industriparker til at bedømme graden af bæredygtighed, afsøge egne symbiose-muligheder, men også til at demonstrere gevinsterne for potentielle investorer.

Projektet Low Carbon Industrial MAnufacturing Parks (LOCIMAP) samlede en række europæiske industriparker og videnaktører for at udveksle erfaringer og sammenligne tiltag og initiativer der ressourceoptimerer energi- og vandforbruget.

Særligt i industriparker med et højt energiforbrug er der behov for nye og bæredygtige tiltag. Dels for at reducere CO2-udledning, omkostninger og øge konkurrenceevnen. Dels som respons på øget regulering og ikke mindst beskatning som øger produktionsomkostninger.

I LOCIMAP satte vi derfor sammen lup på en række europæiske industriparkers produktion og forbrug af kraft-varme. Det var på det område, projektets partnere så det største potentiale for at øge effektiviteten.

LOCIMAP baserede sit arbejde på en gennemgang af en omfattende række processer i både egne og øvrige industrielle parker og symbioser, så projektet indeholder det fulde spektrum af energikilder og krav. Ud fra denne omfattende gennemgang skulle LOCIMAP:

  • Fastsætte CO2 reduktionsmål for fremtidig produktion og ressourceoptimering
  • Identificere symbiosemuligheder og præcisere teknologiske krav for realisering
  • Definere dedikerede værktøjer til energioptimering
  • Beregne potentialet i CO2 besparelser

Sammen med projektpartnernes erfaringer bidrog LOCIMAP til at udvikle en model der både kan bruges til at skabe egne bæredygtige tiltag, men også udbredes til andre industriparker.

Der er publiceret fem white papers i projektet som findes på www.locimap.eu. Det ene med specifikt fokus på industriel symbiose, som du finder i vores vidensbase eller på http://www.locimap.eu/deliverables/white-papers.html

METTE SKOVBJERG

METTE SKOVBJERG

Forhenværende Centerleder

Mette.Skovbjerg@kalundborg.dk
Mobil: +45 20 51 24 56

PARTNERE:

Lead partner var NEPIC – North East Process Industry Cluster. Kalundborg Kommune deltog i projektet som repræsentant for Kalundborgs industriområde og Kalundborg Symbiosis. De øvrige partnere var: BASF Española SL, Link2Energy Ltd., ECSPP – European Chemical Site Promotion Platform, INSEAD – Institut Europeen D’Administration Des Affaires, Sembcorp Utilities (UK) Ltd, PTS – Papiertechnische Stiftung, IVL – Svenska Miljöinstitutet, Kokkola Industrial Park, Parsons Brinckerhoff Sp. z o.o., Cemex UK Cement Limited, Terreal og VDEh-Betriebsforschungsinstitut GmbH (BFI). Projektet var støttet af EU’s 7. Rammeprogram – FP7-Energy.

PERIODE:

Begyndelsen af 2012 til udagangen af 2014

BESØG DANSK SYMBIOSECENTER

Udfyld besøgsformularen, hvis du vil høre om industrielle symbioser og Kalundborg Symbiosen.

X