Project Ô

VÆRKTØJ TIL PLANLÆGNING OG TEKNOLOGIUDVIKLING FOR EN CIRKULÆR, INTEGRERET OG SYMBIOTISK BRUG AF VAND

Dansk SymbioseCenter har bred viden om og erfaring med de cirkulære potentialer i vand og spildevandsbehandling. På baggrund af tidligere projekter og centerets tætte samarbejde med Kalundborg Symbiosen vil Dansk SymbioseCenter i Project Ô bidrage med viden og hjælpe til at accelerere omstillingen til en mere bæredygtig brug af vand.

Det overordnede formål med Project Ô er at udstyre interessenter (alle der forbruger eller styrer vandforbrug i et område) med en værktøjskasse, der gør dem i stand til at planlægge og bruge ressourcen vand på en bæredygtig måde ved at vand af forskellige kvaliteter kan nyttiggøres. På den måde optimeres vandforbrug og spildevandsbehandlingen med betydelige energibesparelser til følge. Projektet mål fremvises gennem test og demonstration i op til fire forskellige sites i Europa og Israel, der involverer industri, akvakultur og landbrug såvel som lokale offentlige aktører.

Project Ô vil fremvise tilgange og teknologier, der kan fremme en integreret og symbiotisk brug af vand i et område, hvor behov fra forskellige aktører kombineres. Disse inkluderer organisationer med spildevand, lovgivning, forsyning, civilsamfund, industri og landbrug.

Projektet varer 4 år. I den periode vil de 22 projektpartnere arbejde mod Project Ô’s mål og vise, hvordan små, lokale loops af vand kan afhjælpe trykket på vandsystemer og fremme en cirkulær brug af ressourcen vand.

PER MØLLER

PER MØLLER

Projektleder

Per.Moller@kalundborg.dk
Mobile: +45 60 63 24 97

PROJEKTPARTNERE:

22 partnere fra Østrig, Spanien, Frankrig, Storbritannien, Portugal, Danmark, Tyskland, Kroatien, Israel and Italien

BUDGET:

Projektet er støttet af Horizon 2020
Totalbudget: EUR 10.692.937,68
EU støtte: EUR 9.261.272,38
Dansk SymbioseCenter: EUR 136.040

PERIODE:

1/6-2018 til 31/5-2022

BESØG DANSK SYMBIOSECENTER

Udfyld besøgsformularen, hvis du vil høre om industrielle symbioser og Kalundborg Symbiosen.

X