REST TIL RESSOURCE

RESULTATER FRA DE DELTAGENDE VIRKSOMHEDER

Grøn forretningsmodel skaber bæredygtighed og nye produkter hos Allo 2009.
Læs pressemeddelelsen

Den lokale slagter i Knabstrup får nu udnyttet sin spildvarme.
Læs om de gode tiltag i artiklen fra Fødevaremagasinet

Scandinavian Packaging, der har deltaget i projektet og fået gode resultater.
Læs artiklen fra Ajour (side 14-15)

GRATIS SPECIAL-RÅDGIVNING OG STYRKET KONKURRENCEEVNE

Er du en mindre produktions- eller servicevirksomhed? Har du rester, biprodukter eller et større materiale-, vand- eller energiforbrug? Så har du mulighed for at få rådgivning og deltage i vores projekt “Rest til Ressource”.

Her kan du som virksomhed opnå:

 • Gratis deltagelse, hjælp og vejledning samt op til 60.000 kr. til ekstern rådgivnin
 • Reducerede driftsomkostninger og øget konkurrenceevne
 • Mindre ressourceforbrug og CO2-udslip
 • Styrket branding og adgang til nye markeder, kundesegmenter og leverandører
 • Netværk med andre virksomhederne i projektet
 • Sparring med eksperter i kommuner, DTU og Dansk SymbioseCenter

Tilbuddet gælder virksomheder i Holbæk, Slagelse, Odsherred, Køge, Kalundborg og Guldborgsund kommuner, hvor alle kommunerne er partnere sammen med Danmarks Tekniske Universitet i “Rest til Ressource – Grønne forretningsmodeller for SMV’er”. Projektet er et EU-regionalfondsprojekt, som Dansk SymbioseCenter er ansvarlig for. Her får udvalgte virksomheder udarbejdet en teknisk udviklingsplan for ressourceoptimering og en business case for omlægning til en mere grøn forretningsmodel.

Er din virksomhed ikke en SMV’er eller beliggende i en af partnerkommunerne, kan din virksomhed deltage ved at blive del af partnerkommunernes industrielle symbioser og derved opnå ressourcebesparelser.

Rest til Ressource i tre faser:

Fase 1: Screening af egnede virksomheder Her screener vi 100 virksomheder for at sikre, at vi finder 50 virksomheder, der både har motivation og potentiale for energi– eller ressourcebesparelser. Din virksomhed modtager en screeningsrapport, og vi vurderer, om din virksomhed kan fortsætte i projektet.

Fase 2: Virksomheder får teknisk udviklingsplan Er din virksomhed blandt de 50 udvalgte, tilbyder vi din virksomhed en teknisk udviklingsplan, og I vælger selv den rådgiver, som I ønsker skal udarbejde planen — uden omkostninger for jer. Rådgiveren undersøger, om det er muligt at optimere din virksomheds ressourceforbrug og anvende rester fra virksomhedens aktiviteter.

Fase 3: Grøn forretningsmodel og symbiose Hvis din virksomhed har et udviklingspotentiale, kan I blive blandt de 30 virksomheder, som vi tilbyder en grøn forretningsmodel. I vælger selv den rådgiver, der skal udarbejde en grøn forretningsmodel skræddersyet til din virksomhed — uden omkostninger for jer. Derudover får 10 virksomheder tilbudt en grøn forretningsmodel for et symbiosesamarbejde med andre virksomheder.

SUCCES MED WORKSHOP

Rest til Ressource har i 2016 afholdt tre store workshops, som blev modtaget godt af deltagerne.
Download pdf og læs mere.

 

THOMAS NIELSEN

THOMAS NIELSEN

Senior Project Manager

Thomas.Nielsen@kalundborg.dk
Telefon: +45 24 59 49 48

PARTNERE:

Dansk SymbioseCenter er kontraktansvarlig. Derudover er projektpartnerne Danmarks Tekniske Universitet og følgende kommuner: Holbæk, Kalundborg, Slagelse, Odsherred, Køge og Guldborgsund. Deltagende virksomheder optræder som støttemodtagende partnere. 

BUDGET:

EU-regionalfond – 5,8 mio. kr.
Dansk SymbioseCenter, egenfinansiering – 2,6 mio. kr.
Kalundborg, Slagelse, Køge,
Odsherred, Guldborgsund
og Holbæk kommune i al  –  2,9 mio. kr.
DTU, egenfinansiering  – 0,3 mio. kr. 

PERIODE:

Juli 2015 til juni 2018.

SCREENING OG UDVALGTE VIRKSOMHEDER

4. april 2017 – Så er endnu en runde virksomheder blevet udvalgt
Rest til Ressource har nu været gennem den fjerde og sidste omgang screeninger hos små og mellemstore virksomheder i Region Sjælland. Projektet er derfor meget tæt på at have udvalgt alle virksomheder, som bliver tilbudt rådgivning til at få vurderet og optimeret deres energi-, vand- og ressourceforbrug.
Flere virksomheder vil blive annonceret løbende, men her er de første fra 4. screeningsrunde:

 • Den Gamle Gård
 • Bjergsted Slagteren
 • Gangergaarden’s Maskinstation A/S
 • GSC Anlæg A/S
 • Brdr. H. & S. Jensen Skælskør ApS
 • Dalmose Brugsforening AMBA
 • Tom`s Bageri v/Tom Læby Madsen
 • Egons A/S
 • Tønner og Guldager Vibrationsteknisk ApS
 • Scansteel Production A/S

19. december 2016 – Rest til Ressource sætter ny rekord
Vi har nu screenet en tredje runde af nye virksomheder.
Ud af blot 25 har hele 15 tilstrækkeligt potentiale til at gå videre i projekt “Rest til Ressource”. Det er 60 procent og ny rekord. Hver af de 15 virksomheder vælger nu en ekstern rådgiver til at udarbejde en teknisk udviklingsplan og eventuel grøn forretningsmodel. Det koster ikke virksomheden noget. Tværtimod får hver enkelt virksomhed afdækket, hvordan den kan øge konkurrenceevnen og sænke produktionsomkostninger ved at optimere ressourceforbruget og eventuelt indgå i en industriel symbiose. Her er de 15 udvalgte virksomheder, som ligger i projektets seks partnerkommuner (Køge, Guldborgsund, Slagelse, Kalundborg, Odsherred og Holbæk):

 • Steens Bageri
 • Hotel Liselund
 • Nr. Asmindrup Slagtehus
 • Dansk Tang
 • SuRI
 • OMK Knabstrup ApS
 • Kvickly v. Kalundborg Brugsforening
 • Bio Vækst
 • Comwell Køge Strand
 • Centralrøgeriet
 • PK Chemicals
 • Dan Kød Engros Slagelse ApS
 • Brian Madsen A/S
 • Nytorvs Konditori ApS
 • KE Supply A/S

18. august 2016 – Denne gang går endnu flere virksomheder videre

“Rest til Ressource” har screenet en ny gruppe virksomheder i de seks partnerkommuner, og ud af disse 30 virksomheder er hele 16 udvalgt til at gå videre og får nu tilbudt en teknisk handlingsplan. Den skal vise vejen til at realisere ressourcebesparelser og mulighederne for at indgå i et symbiose-samarbejde med andre virksomheder.

Dermed kan virksomhederne gennem “Rest til Ressource” styrke konkurrenceevnen og gavne miljøet. Her er nogle af virksomhederne:

 • Top Rens. Vask ApS
 • Melitek A/S
 • Galaxe A/S
 • Strandmøllen A/S
 • Gammelrand Beton A/S
 • Scandinavian Packaging
 • KISO A/S
 • Herfølge Kleinsmedie A/S
 • Dragsholm Slot P/S
 • RM Fintech ApS
 • FC Plast A/S
 • BBC Better Bed Comfort A/S/S

10. marts 2016 – Første runde virksomheder går videre i Rest til Ressource

Projektet “Rest til Ressource” har nu screenet den første runde med 26 virksomheder og valgt hvilke, der skal gå videre. Partnerne i projektet er Dansk SymbioseCenter, Danmarks Tekniske Universitet og 6 partnerkommunerne, som sammen har udviklet et screeningsværktøj, der gør det muligt at vurdere virksomheders potentiale, parathed og motivation til at indgå i projektet og projektets netværk. Virksomhederne skal i “Rest til Ressource” styrke deres konkurrenceevne gennem intern ressourceoptimering, industrisymbiose og/eller grøn forretningsudvikling.

Efter screeningen er der foretaget en analyse af data og en prioritering af hvilke virksomheder, der går videre og tilbydes en Teknisk Udviklingsplan, der skal kortlægge de konkrete tekniske muligheder for at realisere potentialet for ressourceoptimering og symbiosedannelse. 14 virksomheder er udvalgt til at deltage i dette forløb.

Her er 10 af virksomhederne:

 • Nøhrs Maskinfabrik
 • Dan Tools A/S
 • Ditlev-Burke Industrial Tools A/S
 • Sjællands Pelsdyrfoder a.m.b.a.
 • Schoeller-Plast-Enterprise A/S
 • Super Frost Sjælland A/S
 • Klb. Cleaning Station A/S
 • Midtgaard A/S
 • Allo 2009
 • Valsemøllen A/S

BESØG DANSK SYMBIOSECENTER

Udfyld besøgsformularen, hvis du vil høre om industrielle symbioser og Kalundborg Symbiosen.

X