SYMBIOSER PÅ SJÆLLAND

HJÆLP TIL RESSOURCEOPTIMERING OG IDENTIFIKATION AF SYMBIOSER HOS PROJEKTDELTAGERE 

I projektet Symbioser på Sjælland, vil Dansk SymbioseCenter tilbyde op til 6 kommuner i Region Sjælland et forløb hvor relevante medarbejdere fra kommune, forsyning og erhvervsservice får præsenteret viden, værktøjer og praktiske erfaringer fra tidligere projekter indenfor ressourceoptimering og identifikation af symbiose i lokale virksomheder.

Forløbet i de enkelte kommuner er skitseret på siden nedenfor og indeholder en to-dags opstartsworkshop, som afholdes hos de deltagne kommuner. Der kan være bred deltagelse fra kommune, forsyning og erhverveservice med op til 10 personer. Første dag gennemgår vi praktiske erfaringer og værktøj for tidligere projekter og på anden dagen laver vi en åben screening på en lokal virksomhed, hvor alle deltager. På screeningen kortlægges alle ressourcer i virksomheden og der laves en fysisk gennemgang af virksomheden.

Efterfølgende vil der være yderligere to screeninger på lokale virksomheder hvor DSC og 2-3 udvalgte medarbejdere fra kommune, forsyning eller erhvervsråd deltager. Disse to virksomheder vælges og kontaktes af de deltagne medarbejdere fra kommunen.

PROJEKTOUTPUT: 
De deltagende medarbejder vil fremadrettet kunne bidrage med viden om ressourceoptimering og identifikation af symbiose hos kommunens virksomheder. Derudover vil de få et screeningsværktøj til implementering i kommunens erhvervsfremme indsats.

Virksomhederne der bliver screenet vil efterfølgende modtage en screeningsrapport hvor deres ressourcer er kortlagt og en rapport med opmærksomhedspunkter, der beskrive de optimeringsmuligheder der er observeret ved virksomhedsgennemgangen.

THOMAS NIELSEN

THOMAS NIELSEN

Senior Project Manager

Thomas.Nielsen@kalundborg.dk
Telefon: +45 24 59 49 48

HVEM KAN DELTAGE:

Projektet henvender sig til følgende11 kommuner i Region Sjælland, der ikke har deltaget i Rest til Ressource:
Ringsted, Roskilde, Lejre, Solrød, Sorø, Vordingborg, Næstved, Lolland, Stevns, Greve og Faxe.
Projektet forankres i kommunen, men både medarbejdere fra forsyning og erhvervsservice/erhvervsråd kan deltage i projektforløbet.

BUDGET:

1 mio. kr.

PERIODE:

Projektet løber fra 1/1-2018 til 31/12-2019

NEDENSTÅENDE KOMMUNER DELTAGER I SYMBIOSER PÅ SJÆLLAND.
STATUS ER ANGIVET UD FOR HVER KOMMUNE:

 

 

2-dages workshops

 • Sorø Kommune:
  • 2-dages workshop er afholdt
 • Vordingborg Kommune:
  • 2-dages workshop er afholdt
 • Lejre Kommune
  • 2-dages workshop er afholdt
 • Stevns Kommune
  • 2-dages workshop er afholdt
 • Næstved Kommune
  • 2-dages workshop er afholdt

 

 

De to efterfølgende screeninger

 • Sorø Kommune:
  • Første screening: Afholdt
  • Anden screening: Afholdt
 • Vordingborg Kommune:
  • Første screening: Afholdt
  • Anden screening: Afholdt
 • Lejre Kommune:
  • Første screening: Afholdt
  • Anden screening: Planlægning pågår
 • Stevns Kommune:
  • Første screening: Afholdt
  • Anden screening: Afholdt
 • Næstved Kommune:
  • Første screening: Afholdt
  • Anden screening: Afholdt

BESØG DANSK SYMBIOSECENTER

Udfyld besøgsformularen, hvis du vil høre om industrielle symbioser og Kalundborg Symbiosen.

X