URBAN BALTIC INDUSTRIAL SYMBIOSIS

(UBIS)

UDVEKSLING AF ERFARING OG VIDEN OM INDUSTRIELLE SYMBIOSER I BALTIKUM REGIONEN

I projektet UBIS fokuserer vi på at starte nye industrielle symbioser ved at udvikle værktøjer og endelig gennemføre 5 pilotprojekter i Sverige, Litauen, Polen, Tyskland og Danmark.

I øjeblikket er industriel symbiose blevet udviklet ujævnt i hele Østersøområdet. Industrigrundlaget og mulighederne for symbiose varierer fra land til land og det vil være meget vigtigt for partnere at indsamle erfaringer fra alle de deltagende lande, lære af hinanden og samskabe løsninger. I udviklingen af ​​symbiose værktøjer, til identifikation og design af symbiose projekter, kan der med fordel trækkes på en bred tilgang, der fokuserer på både lokale, regionale og nationale forhold, herunder miljølovgivningen, politiske incitamenter, forretningspraksis og offentlige bevidsthed.

En række veludviklede symbiose sites findes i Skåne i Sverige og på Sjælland i Danmark. Der er omvendt flere steder i såvel Polen som i Litauen og Tyskland, hvor der er mulighed for at igangsætte industriel symbiose.

Den grænseoverskridende tilgang gør det muligt at sammenligne ligheder og forskelle mellem landene, samt til at forstå hvilke faktorer og forudsætninger der hidtil har afholdt virksomheder i de forskellige lande fra at realisere symbiosemuligheder.

Under eller efter projektet er der mulighed for at invitere virksomhedsrepræsentanter til partnerlande-møder, eller for partnere til i fællesskab at besøge virksomheder for at dele de forretningsmæssige og miljømæssige fordele ved symbiose med potentielle deltagere. Grænseoverskridende aktiviteter vil fremskynde udbredelsen af ​​information. Således kan enkeltvirksomheder lære fra eksempler indsamlet fra en række lande.

 

Gå til projektets hjemmeside: ubis.nu

NINA ALKÆRSIG JENSEN

NINA ALKÆRSIG JENSEN

Projektleder

Nina.Jensen@kalundborg.dk
Mobil: +45 24 90 46 45

PARTNERE:

Partnere: Energistyrelsen Skåne, Sustainable Business Hub, Malmö By, Bjuv Kommune (Sverige); Lituaisk Fjernvarmeforening, Silute Kommune (Litauen); Rostock Universitet (Tyskland); Kalundborg Kommune – Dansk SymbioseCenter, Kalundborg Forsyning (Danmark); Gdansk Teknologisk Universitet (Polen).

Associerede partnere: Skåne Landsstyrelse, Sveriges Industripark (IPOS) (Sverige); Kommunal landsforening Litauen (Litauen), Region Sjælland (Danmark), Nordvest Mecklenburg (Tyskland).

BUDGET:

EU Regional Fund – 0,94 mio.
Symbiosis Center, independent financing – 0,31 mio.
Total – 1,25 mio.

PERIODE:

1. januar 2017 til 31. december 2019

BESØG DANSK SYMBIOSECENTER

Udfyld besøgsformularen, hvis du vil høre om industrielle symbioser og Kalundborg Symbiosen.

X