ValueWaste

SKABER NY VÆRDI FOR URBANT BIOAFFALD

En europæer producerer i gennemsnit ca. 200 kg kommunalt bioaffald om året, og bidrager dermed til mellem 118 og 138 tons bioaffald om året. Mange af de nuværende kommunale bioaffaldsstationer benytter et one-way flow system, hvor materialer og ressourcer ikke bliver brugt til fulde, og dermed begrænser deres potentielle genbrugsværdi. Projektet ValueWaste foreslår en integreret indgangsvinkel til upcycling af bymiljøernes bioaffald, som mulig produktionsressource til biobaserede højkvalitetsprodukter, og udvikling af den første komplette løsning, der værdisætter bioaffald, til brug over hele Europa.

Konsortiet vil implementere tre nye værdikæder, der vil bruge biomasse fra byområderne som råmaterialer, der i slutproduktet vil skabe økonomiske, sociale og miljømæssige fordele: fødevare- og foderproteiner, øvrige fødevare- og foderingredienser samt biobasered gødning.

  • fødevare- og foderingredienser (proteiner, peptider, fedt og nukleinsyrer) fra meta-notrofiske bakterier ved anvendelse af biomethan som følge af den anaerobiske fordøjelse af bioaffaldet.
  • fødevare- og foderproteiner fra insekter (black soldier fly) larve fodret med bioaffald og/eller fordøjet bioaffald (fra anaerob fordøjelse)
  • biobasered gødning struvit / ammoniumsulfatblanding) med næringsstoffer genvundet fra den resterende afvandings-væske (fra anaerob fordøjelse).

Projektet vil blive udviklet på to meget forskellige lokationer i Europa, Murcia i Spanien og Kalundborg i Danmark, med det formål at finde en løsning både teknisk og socialt implementerbar i forskellige socioøkonomiske sammenhænge gennem europa. Der vil blive skabt sociale initiativer for at skabe øget opmærksomhed hos forbrugerne, samt accept af produkter skabt uf urbant bioaffald. Der vil også blive demonstreret slutbruger muligheder, samt nye markedsmuligheder.

Læs mere detaljeret om projektet på: www.valuewaste.eu

PROJEKTPARTNERE:

17 partnere fra Spanien, Frankrig, Danmark, Belgien, Finland og Sverige.

BUDGET:

Projektet er støttet af Horizon 2020
Totalbudget: 10.863.876 EUR
EU bidrag: 8.375.472 EUR
Kalundborg Kommune/Dansk Symbiose Center: 359.300 EUR

PERIODE:

1/11-2018 til 31/10-2022

X