VANDSYMBIOSER

VANDSYMBIOSER SKABTE MANUAL OG 20 NYE MULIGE SYMBIOSER

Projektet “Vandsymbioser Kalundborg – Kortlægning af vand-, energi- og stofstrømme samt udvikling og demonstration af nyt symbiosetiltag” identificerede 20 nye potentielle symbioser i Kalundborg. I forbindelse med det arbejde blev der udviklet en metodisk tilgang til facilitering af industrielle symbioser og det resulterede i en generel manual for symbiosesamarbejder.

I Kalundborg er der en mangeårig tradition for industrielt samarbejde indenfor vand, energi og materialer. Så et af projektets mål var, at identificere yderligere potentielle symbiosemuligheder. Og både virksomheder i og udenfor den eksisterende Kalundborg Symbiose deltog i projektet. Virksomhederne bidrog ikke blot med data, men deltog også aktivt i kvalificering og udvælgelse af de fem mest attraktive ud af de 20 potentielle symbioser, og flere af dem blev i løbet af 2015 undersøgt og analyseret nærmere af virksomhederne.

Baggrunden for projektet er, at øget pres på drikkevandsressourcer har ført til øget fokus på at erstatte brug af vand af drikkevandskvalitet med brug af sekundavand, der er vand af anden kvalitet end drikkevand. Samtidig er der løbende udviklet mere effektive renseteknologier, der betyder, at det økonomisk bliver stadigt mere realistisk at opgradere sekundavand, så det opfylder krav til et givent formål. Derfor var projektets fokus at undersøge og optimere anvendelse af sekundavand i industrielle symbioser mellem industrivirksomheder. Indenfor industriel symbiose betragtes sekundavand ikke som en ringere vandkvalitet, men som en potentiel værdifuld ressource, hvor en virksomheds spildevand kan indeholde komponenter, som minimerer eller eliminerer tilsætning af nye stoffer ved anden anvendelse i anden industriel produktion.

 

METTE SKOVBJERG

METTE SKOVBJERG

Forhenværende Centerleder

Mette.Skovbjerg@kalundborg.dk
Mobil: +45 20 51 24 56

PARTNERE:

Projektet er udført af Kalundborg Kommune og DHI i samarbejde med NNE Pharmaplan og CLEAN og med støtte fra Miljøministeriets Miljøteknologiske Udviklings- og Demonstrations Program (MUDP).

Virksomhedspartnerne i projektet var Novo Nordisk, Statoil Refining Denmark, DONG Energy/Asnæsværket, BASF, Avista Oil, RGS90 og Kalundborg Forsyning.

PERIODE:

2013 til primo 2015

BESØG DANSK SYMBIOSECENTER

Udfyld besøgsformularen, hvis du vil høre om industrielle symbioser og Kalundborg Symbiosen.

X